16 SM40 2 Fullone Nicola A.s. Dof Amatori Turi 00:35:57
27 SM45 8 Tanzella Giacomo A.s. Dof Amatori Turi 00:36:58
30 SM50 2 Mariani Aldo A.s. Dof Amatori Turi 00:37:23
31 SM 9 Perniola Giovanni A.s. Dof Amatori Turi 00:37:27
36 SM45 10 Introna Michele A.s. Dof Amatori Turi 00:38:01
103 SM50 9 Montemurro Ciro A.s. Dof Amatori Turi 00:40:52
114 SM40 23 Prezioso Michele A.s. Dof Amatori Turi 00:41:19
127 SM45 28 Palmisano Martino A.s. Dof Amatori Turi 00:41:41
128 SM 15 Calabrese Francesco A.s. Dof Amatori Turi 00:41:43
141 SM45 32 Pantaleo Alberto A.s. Dof Amatori Turi 00:42:01
148 SM35 25 Mercedes Giuseppe A.s. Dof Amatori Turi 00:42:25
157 SM 18 Nicassio Tommaso A.s. Dof Amatori Turi 00:42:47
169 SM45 38 Russo Antonio A.s. Dof Amatori Turi 00:43:00
172 SM50 24 Laera Franco A.s. Dof Amatori Turi 00:43:04
179 SM50 26 Cunsolo Giuseppe A.s. Dof Amatori Turi 00:43:16
183 SM60 4 Proctor Simon David De A.s. Dof Amatori Turi 00:43:27
187 SM50 27 Valentini Gian Giacomo A.s. Dof Amatori Turi 00:43:32
203 SF35 2 Orlando Lavinia A.s. Dof Amatori Turi 00:44:09
223 SM40 37 Tamburrano Giuseppe A.s. Dof Amatori Turi 00:44:38
241 SM35 41 Colagrande Vito A.s. Dof Amatori Turi 00:45:14
259 SM45 56 Gatti Filippo A.s. Dof Amatori Turi 00:45:56
279 SM55 26 Bruno Michele A.s. Dof Amatori Turi 00:46:26
289 SM45 62 Terrafino Tommaso A.s. Dof Amatori Turi 00:46:37
291 SM60 12 Cantacessi Nicola A.s. Dof Amatori Turi 00:46:40
297 SM45 64 Scavo Dino A.s. Dof Amatori Turi 00:46:43